Sat - Thu : 05:00 - 14:00 GMT
info@sfi.co.ir
+982142859000

تاریخچه


شرکت مدیریت سرمایه گذاري سینا در سال ۱۳۸۲ از شرکت دشت لاله شهرکرد تغییر نام داده و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳ با فعالیت در بازار سرمایه کشور آغاز و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۱۱۹۰۰ به ثبت رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ به شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاري سینا تغییر نام داده است و در حال حاضر جزء شرکت هاي زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۳ به عنوان نهادهای مالی در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و اساسنامه این شرکت طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ تغییر یافته است.

شـرکت های گـروه

شرکت کارگزاری بورس بهگزین
شرکت بیمه سینا
شرکت لیزینگ سینا
شرکت کارگزاری سینا


چشم انداز و اهداف

مأموریت شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا :

تعهد ما ارایه و شایسته ترین و اثربخش ترین خدمات مالی به مشتریان در رفع نیازهای ایشان فراهم آوردن منافع برای سایر ذینفعان می باشد. برای این منظور با همکاری سرمایه انسانی متخصص و خبره و بکارگیری دانش و فناوری روز، در پی توسعه و اداره بهینه سبد دارایی های گروه و طراحی و ارایه محصولات و ابزارهای نوین مالی در بازار داخل و خارج از کشور می باشیم.

اهداف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا:

۱. رشد دانش فنی ومهارت در گروه

۲. توسعه تحقیقات وفناوری کاربردی در رشته فعالیتها

۳. رشد، توسعه و متوازن نمودن ترکیب داراییها

۳.۱. حداکثر نمودن ارزش ترکیب بهینه داراییها

۳.۲. رشد بازده کل اقتصادی شرکتهای گروه و وابسته

nmd runnner nmd runnner black nmd runnner white nmd runnner grey nmd runnner gs ultra boost ultra boost black ultra boost white ultra boost grey ultra boost gs ultra boost uncaged ultra boost uncaged black ultra boost uncaged white ultra boost uncaged grey ultra boost uncaged gs yeezy boost 350 yeezy boost 350 black yeezy boost 350 white yeezy boost 350 grey yeezy boost 350 gs yeezy boost 350 v2 yeezy boost 350 v2 black yeezy boost 350 v2 white yeezy boost 350 v2 grey yeezy boost 350 v2 gs yeezy boost 750 yeezy boost 750 black yeezy boost 750 white yeezy boost 750 grey yeezy boost 750 gs