تاریخچه هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا

شرکت مدیریت سرمایه گذاري سینا در سال ۱۳۸۲ از شرکت دشت لاله شهرکرد تغییر نام داده و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۳ با فعالیت در بازار سرمایه کشور آغاز و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره ۲۱۱۹۰۰ به ثبت رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۸ به شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاري سینا تغییر نام داده است و در حال حاضر جزء شرکت هاي زیر مجموعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می‌باشد. این شرکت در سال ۱۳۹۳ به عنوان نهادهای مالی در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است و اساسنامه این شرکت طی مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ تغییر یافته است.

شـرکت های گـروه:
شرکت کارگزاری بورس بهگزین
شرکت بیمه سینا
شرکت سبدگردان سینا
شرکت سرمایه گذاری صبا
شرکت تامین سرمایه دماوند

چشم انداز و اهداف:
مأموریت شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا :
تعهد ما ارایه و شایسته ترین و اثربخش ترین خدمات مالی به مشتریان در رفع نیازهای ایشان فراهم آوردن منافع برای سایر ذینفعان می باشد. برای این منظور با همکاری سرمایه انسانی متخصص و خبره و بکارگیری دانش و فناوری روز، در پی توسعه و اداره بهینه سبد دارایی های گروه و طراحی و ارایه محصولات و ابزارهای نوین مالی در بازار داخل و خارج از کشور می باشیم.
اهداف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا:
۱. رشد دانش فنی ومهارت در گروه
۲. توسعه تحقیقات وفناوری کاربردی در رشته فعالیتها
۳. رشد، توسعه و متوازن نمودن ترکیب داراییها
۳.۱. حداکثر نمودن ارزش ترکیب بهینه داراییها
۳.۲. رشد بازده کل اقتصادی شرکتهای گروه و وابسته

جدول زمانی
هلدینگ مالی و سرمایه گذاری سینا
1390
بهزاد گلکار مدیرعامل هلدینگ
1395
داوود حمزه مدیر عامل هلدینگ
1399
محمد اسکندری مدیر عامل هلدینگ
1400
مصطفی شهریاری مدیر عامل هلدینگ
1400
عسگر نوربخش مدیرعامل هلدینگ
1402
امیر محمد رحیمی مدیر عامل هلدینگ