آرشیو اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارگزاری بورس بهگزین

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارگزاری بورس بهگزین

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا

ارائه بیش از ۶ هزار مورد خدمات دندان‌پزشکی به مردم منطقه محروم کال پوش، شهر میامی استان سمنان

ارائه بیش از ۶ هزار مورد خدمات دندان‌پزشکی به مردم منطقه محروم کال پوش، شهر میامی استان سمنان

دریافت مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سپهر سودمند سینا نماد "سیناد"

دریافت مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سپهر سودمند سینا نماد "سیناد"

پیام تسلیت مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا در پی شهادت رییس جمهور و همراهان

پیام تسلیت مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا در پی شهادت رییس جمهور و همراهان

برگزاری جلسه تحلیلی سهام شرکت حفاری شمال با هماهنگی هلدینگ مالی سرمایه گذاری سینا در شرکت تامین سرمایه دماوند

برگزاری جلسه تحلیلی سهام شرکت حفاری شمال با هماهنگی هلدینگ مالی سرمایه گذاری سینا در شرکت تامین سرمایه دماوند

دریافت مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سپهر سودمند سینا (نماد : "سیناد")

دریافت مجوز افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سپهر سودمند سینا (نماد : "سیناد")

با حکم دکتر امیر محمد رحیمی "امیرحسین عبدی" مدیر روابط عمومی هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا شد.

با حکم دکتر امیر محمد رحیمی "امیرحسین عبدی" مدیر روابط عمومی هلدینگ مالی و سرمایه‌گذاری سینا شد.